חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני, דוח מיוחד אוגוסט 2016

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני, דוח מיוחד אוגוסט 2016

היקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ עם גיוסים בהיקף של כ-3.1 מיליארד ₪; ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים 2015 ו-2014 עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪, בהתאמה.

אנשי קשר:
יונתן אוחנה, אנליסט 
yonatano@midroog.co.il
 
 
סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש אוגוסט 2016
 
  •  היקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ עם גיוסים בהיקף של כ-3.1 מיליארד ₪; ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים 2015 ו-2014 עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪, בהתאמה. 
  •  במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 היקף ההנפקות בשוק החוק הקונצרני הסתכם בכ-42 מיליארד ₪, בהשוואה ל-41.1 מיליארד ₪ ו-31.2 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
  •  מגזר הנדל"ן בולט בחודש אוגוסט עם היקף גיוסים של כ-1.8 מיליארד ₪ (כ-60% מסך ההנפקות במונחי ערך נקוב), עם הנפקות בולטות של ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪) ולייטסטון אנטרפרייז לימיטד (353 מיליון ₪). 
  • חברות ההחזקה עם היקף גיוסים של 685 מיליון ₪, עם הנפקות בולטות של דיסקונט השקעות בע"מ (360 מיליון ₪) ואידיבי חברה לפיתוח בע"מ (325 מיליון ₪). 
חודש אוגוסט, בדומה לשנים קודמות, מתאפיין בהיקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ היקף ההנפקות בחודש אוגוסט 2016 הסתכם בכ-3.1 מיליארד ₪ (לעומת ממוצע של 5.2 מיליארד ₪ בחודש במהלך שנת 2016). ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים קודמות, כפי שבא לידי ביטוי עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. סך הכל, במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף של כ-42 מיליארד ₪, בהשוואה ל-41.1 מיליארד ₪ ו-31.2 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. ההנפקות הבולטות בחודש אוגוסט 2016 הן של חברות הנדל"ן ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪) ולייטסטון אנטרפרייז לימיטד (353 מיליון ₪) וחברות ההחזקה - דיסקונט השקעות בע"מ (360 מיליון ₪) ואידיבי פיתוח בע"מ (325 מיליון ₪). 
מבחינת מספר ההנפקות, במהלך חודש אוגוסט 2016 13 מנפיקים ביצעו 13 הנפקות, נתון מעט נמוך בהשוואה למס' ההנפקות ממוצע של כ-18 הנפקות בכל חודש במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016. 
 
גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב במהלך שנת 2016, במיליארדי ₪:    
מגזר הנדל"ן בולט עם היקף גיוסים של כ-1.8 מיליארד ₪, המהווים כ-60% מסך ההנפקות (במונחי ערך נקוב) בחודש אוגוסט 2016 חברות הנדל"ן הנפיקו במהלך חודש אוגוסט 2016 אגרות חוב בהיקף של כ-1.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-1.1 מיליארד ₪ ו-0.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. בתוך כך, כ-8 חברות הנפיקו חוב בשוק אגרות החוב הקונצרניות, הבולטות בהן הן חברת ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪), לייטסטון אנטרפרייז בע"מ (353 מיליון ₪), ישרס חברה להשקעות בע"מ (316 מיליון ₪) וסלע קפיטל בע"מ (247 מיליון ₪). הנפקות אלו, ממשיכות את המגמה של החודשים האחרונים של פעילות בהיקף משמעותי של חברות הנדל"ן המקומיות בשוק החוב הקונצרני , כאשר אלו מנצלות את סביבת הריבית הנמוכה וביקושי היתר של המשקיעים על-מנת לגייס חוב בעלויות נמוכות. 
במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 הנפיקו חברות הנדל"ן חוב בהיקף של כ-13.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-14.0 מיליארד ₪ ו-9.8 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
גיוסים בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪ במגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) בהובלת חברות ההשקעות המגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) הנפיק במהלך חודש אוגוסט 2016 אגרות חוב בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪, המהווים כ-32 מסך ההנפקות (במונחי ערך נקוב) בתקופה האמורה. בתוך כך, כ-685 מיליון ₪ הונפקו על-ידי קבוצת אידיבי פיתוח בע"מ (325 מיליון ₪ על-ידי חברת אידיבי פיתוח בע"מ ו-360 מיליון ₪ על-ידי חברת דיסקונט השקעות בע"מ). 324 מיליון ₪ נוספים הונפקו על-ידי חברת שפיר תעשייה והנדסה בע"מ. 
במהלך שמונת החודשים הראשונים של השנה גייס המגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) כ-11.9 מיליארד ₪, בהשוואה ל-6.4 מיליארד ₪ ו-8.3 מיליארד ₪ שהונפקו בשוק החוב הקונצרני המקומי בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
 
פילוח ההנפקות לפי ענפים בשוק החוב הקונצרני (במונחי ערך נקוב) במהלך שנת 2016, במיליארדי ₪:    
גרף 2: במהלך חודש אוגוסט 2016:

גרף 3: במהלך החודשים ינואר-אוגוסט 2016: 
   
     
 


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update