חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי גם בחודש מרץ המשיכה מגמת צמצום המרווחים בשני המגזרים, כאשר בדירוגים הנמוכים עוצמת הצמצום הייתה רבה יותר. מתחילת השנה המרווחים הצטמצמו בטווח מצטבר של עד 90 ו- 35 נקודות בסיס במגזר השקלי והצמוד, בהתאמה ולרמה שדומה לתקופה שלפני נפילת השווקים בדצמבר 2018. צמצום המרווחים וירידת עקומי הבסיס (חסר סיכון) בשני המגזרים תמכו בירידת התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) לאורך כל סולם הדירוג בהשוואה לחודש הקודם. בחודש מרץ עקום הבסיס הצמוד (חסר סיכון) המשיך לרדת לכל אורכו ועקום הבסיס השקלי ירד בעיקר בטווח הבינוני-ארוך. שיפועי העקום עדיין מבטאים תלילות גבוהה יחסית למרבית העולם המערבי גם בחודש זה ולמרות מיתון שולי ברמתו.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update