חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

עיצומי ועד העובדים של חברת החשמל הובילו להשפעה שלילית על ענף האנרגיה והחשמל

עיצומי ועד העובדים של חברת החשמל הובילו להשפעה שלילית על ענף האנרגיה והחשמל

בהמשך לדיווחים המידיים של חברת החשמל לישראל בע"מ מחודש יוני 2017, עדכנה החברה כי עובדיה החלו לנקוט בעיצומים, שעיקרם עצירת הפקת חשבונות חשמל לצרכנים, לרבות עצירת הליכי גביית חובות וניתוקי חייבים, עיכוב תשלומים לספקים, עצירת ההתנהלות והממשקים מול יצרני חשמל פרטיים, וכן עצירת הטיפול בהזמנות חדשות בקשר עם מתקנים פוטו-וולטאים לייצור חשמל.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update