חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, אפריל 2019

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, אפריל 2019

היקף הגיוסים בחודש אפריל הסתכם בכ-6.6 מיליארד ₪ ע.נ, גבוה ביחס לאפריל 2018 בו גויסו רק כ-5.5 מיליארד ₪ ע.נ וביחס לאפריל 2017 בו גויסו כ-5.7 מיליארד ע.נ. הנפקות החודש כללו כ-2.5 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, כ 1.4 מיליארדד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא-פיננסי שאינו נדל"ן, וכ-2.6 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי. בלטו בגיוסי החודש הנפקות ישראכרט בע"מ עם כ-1.1 מיליארד ש"ח ע.נ, הנפקת ווסטדייל אמריקה לימיטד עם כ-0.5 מיליארד ש"ח, והנפקת כ-0.6 מיליארד על ידי הראל ביטוח ומימון הנפקות.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update