חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש ינואר הצטמצמו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג, הן במגזר השקלי (בטווח שבין 4 ל - 57 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג) והן במגזר הצמוד (בטווח שבין 5 ל - 40 נקודות בסיס בקצה התחתון של סולם הדירוג). זאת בדומה למגמה שאפיינה את מרבית שנת 2017, למעט החודשים נובמבר ודצמבר, אשר אופיינו בפתיחת מרווחים מסוימת לאורך מרבית סולם הדירוג.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update