חברות

אין תוצאות...

מתודולוגיות

אין תוצאות...

מידע מקצועי

אין תוצאות...

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג - דצמבר 2020

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג - דצמבר 2020

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן. הסולמות חלים מה-1 בספטמבר 2015. אין בפרסום ההגדרות בכדי לשנות את הדירוגים הקיימים. בנוסף לדירוגי אשראי, מסמך זה כולל סימולים והגדרות לשירותים נלווים וציון יחסי לשירותים ונכסים אחרים, שאינם דירוגי אשראי.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update