שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

מידרוג בוסט

מידרוג מעריכה, כי השינוי המתודולוגי צפוי להשפיע ברמת דירוג אחת בממוצע על שיעור גבוה מכלל מכשירי החוב שמדרגת מידרוג בתחום המימון התאגידי ומימון הנדל"ן

05.06.2019
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה