דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Aa2.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 21.05.2017
דוח אחרוןדוח אחרון
Aa2.il
יציב
תאריך דוח אחרון: 04.02.2018

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית, במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת ב"פלאפון","בזק בינ"ל" וב"יס שרותי לווין".
image description
דו"ח
דירוג
תאריך דוח הדירוג
 
דירוג חברות תקשורת
08.03.2016
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה