דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
A1.il
חיובי
תאריך דוח מלא אחרון: 27.03.2017
דוח אחרוןדוח אחרון
A1.il
חיובי
תאריך דוח אחרון: 05.02.2018

ביג מרכזי קניות בע"מ

image description
דו"ח
דירוג
תאריך דוח הדירוג
 
דירוג חברות נדל"ן מניב
11.02.2016
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד
11.11.2015
נדל"ן מניב בישראל-סקירה
07.03.2012

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה