דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Baa1.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 29.03.2017
דוח אחרוןדוח אחרון
Baa1.il
יציב
תאריך דוח אחרון: 03.01.2018

אלדן תחבורה בע"מ

image description
דירוג חברות ליסינג תפעולי
07.06.2016
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
ענף הרכב בישראל-דוח מיוחד , ספטמבר 2017
13.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
דוח מיוחד- ענף הליסינג בישראל, סקירה ענפית
27.01.2014
ענף הליסינג- אופק לשנת 2010
26.11.2009

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה