דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Baa1.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 08.02.2017
דוח אחרוןדוח אחרון
WR
תאריך דוח אחרון: 09.01.2018

קבוצת גאון בע"מ (לשעבר - צנורות המזרח התיכון בע"מ)

לשעבר - צנורות המזרח התיכון בע"מ
החברה עוסקת בייצור ובשיווק של צנורות פלדה ופלסטיק,מגופים,מדי מים וברזים לתשתיות הזורמות.
image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דירוג חברות תעשייה יצרנית
29.12.2015
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
ענף הרכב בישראל-דוח מיוחד , ספטמבר 2017
13.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
עיצומי ועד העובדים של חברת החשמל הובילו להשפעה שלילית על ענף האנרגיה והחשמל
12.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה
08.12.2015
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד
11.11.2015
חשיבות עצמאות ושקיפות הרגולטור בענף האנרגיה- Sector Comment
19.08.2015
חברות נדל"ן יזום למגורים בישראל-Sector Comment
10.05.2015
Sector Comment - רישיונות אספקה ליח"פים, ענף האנרגיה לייצור חשמל פרטי
21.04.2015
Sector Comment - הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים, ענף הגז הטבעי בישראל
25.12.2014
Sector Comment- יצרני אנרגיה
30.07.2014
השפעת הרפורמות המוצעות על תחום היזום למגורים-Sector Comment
02.04.2014
דוח מיוחד- ענף הליסינג בישראל, סקירה ענפית
27.01.2014
מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב
26.06.2013
ענף הליסינג- אופק לשנת 2010
26.11.2009
תעשיית המזון בישראל- דוח מיוחד
30.09.2009
מימון פרוייקטים ותשתיות
09.08.2009

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה