קבוצת גולד בונד בע"מ

החברה עוסקת בהפעלת מסוף מטענים ומחסנים חופשיים באשדוד, ומחזיקה בכ-20% ממספנות ישראל

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

04.12.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

03.05.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:ליאת קדיש

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update