רני צים מרכזי קניות בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

05.08.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

05.08.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:יוגב יגודה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update