רבוע כחול נדל"ן בע"מ

A1.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

31.12.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

16.04.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: יוגב יגודה, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update