רבוע כחול נדל"ן בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

05.09.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update