ויתניה בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

20.02.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

04.03.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update