הכשרה החזקות ביטוח בע"מ

החברה שולטת ב"הכשרה חברה לביטוח"

WR

תאריך דוח מלא אחרון

03.11.2015

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

29.11.2016

הורד דוח

אנליסט מוביל:עומר פורמברג

אנשי קשר: אבי בן-נון, סיגל יששכר, עומר פורמברג

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update