מנורה מבטחים החזקות בע"מ

חברת אחזקה השולטת בחברת הבטוח מנורה מבטחים בע"מ העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים"

Aa2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

10.01.2021

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

10.01.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אמיר כצנלסון

אנשי קשר: איתי נברהגב' אביטל שטיין היא דח"צית במנורה מבטחים החזקות בע"מ וכן דח"צית

במידרוג בע"מ. אין לגב' שטיין כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע”מ.


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update