מכלול מימון בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

22.06.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: שלום זנזורי, איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update