קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

29.12.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

14.02.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update