אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

30.12.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

30.12.2019

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: יוגב יגודה, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update