פתאל נכסים (אירופה) בע"מ

A3.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

15.10.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

15.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update