פתאל נכסים (אירופה) בע"מ

A3.il
שלילי

תאריך דוח אחרון

15.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: חי ריעני, רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update