פתאל נכסים (אירופה) בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

24.11.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update