א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

Baa1.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

20.10.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

20.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סופי טוביאקוב, סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update