לידר החזקות והשקעות בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

10.11.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

10.11.2019

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: סיגל יששכר, אילאיל שטנר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update