עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח אחרון

03.02.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:ליאת קדיש

אנשי קשר: אלעד סרוסי

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update