עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

07.02.2021

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

07.02.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש, סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update