אפי נכסים בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

12.09.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update