אפי נכסים בע"מ (לשעבר- אפריקה ישראל נכסים בע"מ)

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

31.08.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

07.01.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אופיר זלינגר

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update