מניף שירותים פיננסיים בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

07.03.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:אמיר כצנלסון

אנשי קשר: עמית פדרמן, איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update