הכשרה חברה לביטוח בע"מ

חברה לביטוח העוסקת בביטוח כללי וביטוח חיים

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

04.11.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

  • דירוגים נוספים

  • הון רובד 2 Baa2.il
    יציב

  • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) A3.il
    יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update