חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
ישראכרט בע"מ Aa2.il
יציב
14.02.2021
מקס איט פיננסים בע"מ (לשעבר לאומי קארד בע"מ) Aa3.il
יציב
17.12.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update