חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ Aaa.il
יציב
07.04.2020
אלביט מערכות בע"מ Aa1.il
שלילי
24.02.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update