חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
קבוצת אחים יעקובי ואי.אס.בי בע"מ Baa3.il
יציב
09.08.2020
אלקטרה בע"מ A1.il
יציב
14.07.2020
לסיכו בע"מ A3.il
יציב
25.06.2020
אפקון החזקות בע"מ A3.il
יציב
11.05.2020
א. דורי בניה בע"מ WR
21.04.2015
ח.מר תעשיות בע"מ WR
30.09.2014
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update