חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
Cornerstone Properties, Ltd A1.il
יציב
25.08.2020
מנרב אחזקות בע"מ A2.il
יציב
05.07.2020
שיכון ובינוי בע"מ A2.il
שלילי
21.03.2019
Southern Properties Capital Ltd WR
19.01.2017
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update