סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני, דוח מיוחד אוגוסט 2016


 

חזור
 

היקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ עם גיוסים בהיקף של כ-3.1 מיליארד ₪; ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים 2015 ו-2014 עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪, בהתאמה.


אנשי קשר:
יונתן אוחנה, אנליסט 
yonatano@midroog.co.il
 
 
סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בחודש אוגוסט 2016
 
  •  היקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ עם גיוסים בהיקף של כ-3.1 מיליארד ₪; ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים 2015 ו-2014 עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪, בהתאמה. 
  •  במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 היקף ההנפקות בשוק החוק הקונצרני הסתכם בכ-42 מיליארד ₪, בהשוואה ל-41.1 מיליארד ₪ ו-31.2 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
  •  מגזר הנדל"ן בולט בחודש אוגוסט עם היקף גיוסים של כ-1.8 מיליארד ₪ (כ-60% מסך ההנפקות במונחי ערך נקוב), עם הנפקות בולטות של ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪) ולייטסטון אנטרפרייז לימיטד (353 מיליון ₪). 
  • חברות ההחזקה עם היקף גיוסים של 685 מיליון ₪, עם הנפקות בולטות של דיסקונט השקעות בע"מ (360 מיליון ₪) ואידיבי חברה לפיתוח בע"מ (325 מיליון ₪). 
חודש אוגוסט, בדומה לשנים קודמות, מתאפיין בהיקף פעילות נמוך בשוק החוב הקונצרני בשל חופשת הקיץ היקף ההנפקות בחודש אוגוסט 2016 הסתכם בכ-3.1 מיליארד ₪ (לעומת ממוצע של 5.2 מיליארד ₪ בחודש במהלך שנת 2016). ירידה דומה בהיקף הגיוסים נרשמה גם בשנים קודמות, כפי שבא לידי ביטוי עם גיוסים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪ ו-2.5 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. סך הכל, במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 הונפקו בשוק החוב הקונצרני אגרות חוב בהיקף של כ-42 מיליארד ₪, בהשוואה ל-41.1 מיליארד ₪ ו-31.2 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. ההנפקות הבולטות בחודש אוגוסט 2016 הן של חברות הנדל"ן ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪) ולייטסטון אנטרפרייז לימיטד (353 מיליון ₪) וחברות ההחזקה - דיסקונט השקעות בע"מ (360 מיליון ₪) ואידיבי פיתוח בע"מ (325 מיליון ₪). 
מבחינת מספר ההנפקות, במהלך חודש אוגוסט 2016 13 מנפיקים ביצעו 13 הנפקות, נתון מעט נמוך בהשוואה למס' ההנפקות ממוצע של כ-18 הנפקות בכל חודש במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016. 
 
גרף 1: היקף ההנפקות בשוק החוב הקונצרני במונחי ערך נקוב במהלך שנת 2016, במיליארדי ₪:    
מגזר הנדל"ן בולט עם היקף גיוסים של כ-1.8 מיליארד ₪, המהווים כ-60% מסך ההנפקות (במונחי ערך נקוב) בחודש אוגוסט 2016 חברות הנדל"ן הנפיקו במהלך חודש אוגוסט 2016 אגרות חוב בהיקף של כ-1.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-1.1 מיליארד ₪ ו-0.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. בתוך כך, כ-8 חברות הנפיקו חוב בשוק אגרות החוב הקונצרניות, הבולטות בהן הן חברת ביג מרכזי קניות בע"מ (380 מיליון ₪), לייטסטון אנטרפרייז בע"מ (353 מיליון ₪), ישרס חברה להשקעות בע"מ (316 מיליון ₪) וסלע קפיטל בע"מ (247 מיליון ₪). הנפקות אלו, ממשיכות את המגמה של החודשים האחרונים של פעילות בהיקף משמעותי של חברות הנדל"ן המקומיות בשוק החוב הקונצרני , כאשר אלו מנצלות את סביבת הריבית הנמוכה וביקושי היתר של המשקיעים על-מנת לגייס חוב בעלויות נמוכות. 
במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2016 הנפיקו חברות הנדל"ן חוב בהיקף של כ-13.8 מיליארד ₪, בהשוואה ל-14.0 מיליארד ₪ ו-9.8 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
גיוסים בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪ במגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) בהובלת חברות ההשקעות המגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) הנפיק במהלך חודש אוגוסט 2016 אגרות חוב בהיקף של כ-1.0 מיליארד ₪, המהווים כ-32 מסך ההנפקות (במונחי ערך נקוב) בתקופה האמורה. בתוך כך, כ-685 מיליון ₪ הונפקו על-ידי קבוצת אידיבי פיתוח בע"מ (325 מיליון ₪ על-ידי חברת אידיבי פיתוח בע"מ ו-360 מיליון ₪ על-ידי חברת דיסקונט השקעות בע"מ). 324 מיליון ₪ נוספים הונפקו על-ידי חברת שפיר תעשייה והנדסה בע"מ. 
במהלך שמונת החודשים הראשונים של השנה גייס המגזר הלא-פיננסי (ללא חברות הנדל"ן) כ-11.9 מיליארד ₪, בהשוואה ל-6.4 מיליארד ₪ ו-8.3 מיליארד ₪ שהונפקו בשוק החוב הקונצרני המקומי בתקופה המקבילה בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. 
 
פילוח ההנפקות לפי ענפים בשוק החוב הקונצרני (במונחי ערך נקוב) במהלך שנת 2016, במיליארדי ₪:    
גרף 2: במהלך חודש אוגוסט 2016:

גרף 3: במהלך החודשים ינואר-אוגוסט 2016: 
   
     
 


הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update